Architektonická štúdia

Na začiatku sa zoznámime so zámerom:

Ozrejmime si Vaše základné požiadavky, umiestnenie stavby na parcele, základné obmedzenia týkajúce sa okolitej zástavby a zosúladíme základné detaily. Dôležité je, aby sme na samotnom začiatku vedeli, čo chcete realizovať, ako si to predstavujete a postupne sa dostaneme ku finálnej verzii. Na základe architektonickej štúdie budeme schopní vypracovať projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný projekt. Kompletný elaborát Vám ukáže základné priestorové usporiadania na základe Vami určených požiadaviek a našej odbornej pomoci. Po ozrejmení súvislostí a nadväzností doladíme detaily a zapracujeme ich do návrhu. Výsledkom bude teda:

 1. Základné pôdorysy a rozvrhnutie miestností
  Tieto budeme na základe Vašich požiadaviek meniť a upravovať, aby sme dosiahli čo najlepší súlad s Vašimi predstavami.
 2. Schematický rez
  Určíme si výšky miestností a celkovú výšku objektu, podlažnosť s uvedením základných kót
 3. Pohľady
  Dôležitým prvkom pri vytváraní pohľadov bude hlavne vizuálny efekt, ktorý Vaša stavba bude mať. Tu uvidíte, ako sa dokáže stavba meniť na základe meniacich sa materiálov a farieb
 4. 3D model
  Výsledný efekt, aby bola Vaša stavba dokonalá zvnútra, ale aj zvonku.

Cena za naše služby:

Architektonickú štúdiu ponúkame v 2 vypracovaniach: Podľa Vášho uváženia, spracujeme štúdiu v rámci Základnej architektonickej štúdie alebo kompletnej architektonickej štúdie.

1. Základná architektonická štúdia
Zahŕňa v sebe vypracovanie výkresu situácie stavby na pozemku, pôdorysy stavby, tabuľky miestností, kde bude uvedená plocha jednotlivých miestností a všetky 2D pohľady.

Cena od 4 €/m2 plochy navrhovaného objektu – cena je určená pre 1-podlažné objekty. V prípade viacpodlažných stavieb si za každý ďalší vypracovaný návrh podlažia určujeme príplatok 20%.

2. Kompletná architektonická štúdia

Výsledkom spracovania tejto formy architektonickej štúdie sú výkresu situácie stavby na pozemku, pôdorysy stavby, tabuľky miestností, kde bude uvedená plocha jednotlivých miestností, schematický rez, všetky 2D pohľady, vizualizácie exteriéru – 3ks, klasifikované materiály podľa dohody s Vami a vypracovanie stučnej sprievodnej správy. Výsledná forma takto spracovanej štúdie bude vo formáte A3

Cena od 7 €/m2 plochy navrhovaného objektu – cena je určená pre 1-podlažné objekty. V prípade viacpodlažných stavieb si za každý ďalší vypracovaný návrh podlažia určujeme príplatok 20%.

Poznámka: V prípade pokračovania na projekte v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie sú uvedené ceny nemenné. Pri vypracovaní architektonickej štúdie ako samostatného projektu bez pokračovania na projekte si určujeme príplatok 10 %.

Poznámka: V prípade drobných úprav v priebehu spracovania architektonickej štúdie ostávajú ceny nemenné. V prípade zásadných zmien z hľadiska statiky konštrukcií alebo zásadných zmien týkajúcich sa celkového vzhľadu si uplatňujeme výhradne 1 povolenú zmenu a kompletné prepracovanie štúdie.

Späť
Image description
© 2018 • Z&T Architecture, All rights reserved.

Webmaster Karol Zubák