Realizačný projekt

Posledným ponúkaným stupňom projektovej dokumentácie je realizačný projekt, ktorý v sebe zahŕňa všetky náležitosti, ako projekt na stavebné povolenie, avšak detailnejšom prevedení.

Tento stupeň projektovej dokumentácie je výhodný pri väčších projektoch rodinných domov, návrhu zložitejších konštrukčných vyhotovení z hľadiska statiky, alebo riešenia konštrukčných detailov. Súčasťou realizačného projektu je teda riešenie stavebných detailov, výkaz okien, dverí, klampiarskych výrobkov, stolárskych výrobkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Jednotlivé profesie sú spracované detailnejšie a obsahujú výkresy navyše – pozdĺžne rezy kanalizácie, vodovodu, ich staničenie, kladačské plány a vystuženia v rámci projektu statiky, atď.

Cena za naše služby:

Cena od 30€/m2 plochy navrhovaného objektu cena je určená pre 1-podlažné objekty. V prípade viacpodlažných stavieb si za každý ďalší vypracovaný návrh podlažia určujeme príplatok 20%.

Pri projektoch vo svahu (zložitejšie základové konštrukcie a ich výpočet a návrh) si účtujeme príplatok 10%.

Pri projektoch dvojdomu si účtujeme príplatok 25%.

Poznámka: uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Nadštandardné riešenia sa po dohode s Vami budú účtovať osobitne.

Späť

Image description
© 2018 • Z&T Architecture, All rights reserved.

Webmaster Karol Zubák