3D Vizualizácie

Súčasťou dobrého návrhu a kompletnej projektovej dokumentácie od jej samotného počiatku až po odovzdanie projektu vo finálnej verzii je vhodné posúdenie stavby aj z hľadiska estetiky.

Vizuálne prevedenia ku každému z našich projektov sú súčasťou architektonickej štúdie, projektu pre stavebné povolenie alebo vypracovaniu projekčného zámeru. Tvorba jednotlivých vizualizácií teda závisí na Našej vzájomnej dohode.

Výsledkom bude:

  • Vytvorenie základnej predstavy pre zhodnotenie priestorového ponímania dohodnutých interiéru ale aj exteriéru.

Cena za naše služby:

Cena od 8€/m2 plochy navrhovaného objektu/ miestnosti – cena je určená pre nami projektované stavby – ako súčasť architektonickej štúdie. Pri projektoch, ktoré svojim rozsahom vytvárajú komplikované ucelené celky bude cena vytváraná na základe dohody a prehodnotenia výsledkov.

Poznámka: uvedená cena zahŕňa vytvorenie samostatnej vizualizácie pre stavby. Nadštandardné riešenia sa po dohode s Vami budú účtovať osobitne.

Späť
Image description
© 2018 • Z&T Architecture, All rights reserved.

Webmaster Karol Zubák